foto1
foto1
foto1
foto1

 

 
 

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 


งบทดลองวิทยาลัยฯ 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบริการอาหาร ฯ


ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารฯ


ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การโรงแรม รอบ 3 


ประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์การโรงแรม รอบ3


ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสาร


ประกาศยกเลิกร่างประชาวิจารณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า  ปีการศึกษา 2561


 

ประกาศ ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 


 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตารางเรียน นักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 

ประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศประชาวิจารณ์ ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการโรงแรม จำนวน 1 รายการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560


 
Click ข่าวสารทั้งหมด  
  

 

  

  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

-----------------------------------------------

                              วันพุธที่ ๖ ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี    (ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ) พร้อมดร.ชรินทร เดชดำรงค์ปรีชา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ผู้ประสานงานด้านการโรงแรม และคณะครูสาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย นางสาวนิชาภา รัตนพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม  นางสาวชญาณิศา วงศ์พันธุ์ และนางสาวศิรินทร์ญา ณ ลำปาง นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรมจำนวน ๒๗ คน ที่จัดการศึกษาตามโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School; EMS)”ร่วมกับ บริษัท MINOR INTERNATIONAL PCL. เข้าศึกษาดูงานด้านการโรงแรมของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ  โรงแรมอนันตา  ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  แอนด์ สปา และโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เขตธนบุรี

 

>>>อ่านต่อ<<<

 

                                           วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ) นำทีมบริหารของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.ทิฐินันท์  ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ดร.ชรินทร เดชดำรงค์ปรีชา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ผู้ประสานงานด้านการโรงแรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไฮเนค  (Heinecke Foundation)  ประจำปี 2017  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  แอนด์ สปา เขตธนบุรี

                                     

                                                                                                    >>>อ่านต่อ<<<